14 lutego 2012
"Karta Różnorodności" uruchomiona w Polsce

14 lutego
2012 w Kancelarii Premiera RP 14 firm podpisało polską wersję Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności jest pisemnym zobowiązaniem podpisanym przez spółkę, która deklaruje wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się na podjęcie środków w celu tworzenia i promowania różnorodności. W ten sposób polska Karta Różnorodności, wraz z innymi rozpoczętymi we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech, Szwecji i Belgii, jak również karty przygotowane przez Luksemburg, Wielką Brytanię, Irlandia, Danię, Holandię, Bułgarię, Rumunię, Finlandię, Norwegię i Grecję, dołączą do platformy promowania dobrych praktyk w zakresie równego traktowania.

więcej informacji dostępne na stronie:
http://www.csreurope.org/news.php?type=&action=show_news&news_id=4593

źródło: www.csreurope.org

<<powrót