W efekcie współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Brennan School of Business Dominican University przy realizacji studiów EMBA zrodziła się idea powołania Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu z niezależnie funkcjonującymi oddziałami w Toruniu i River Forest.

Przewidywane obszary działań Centrum to m.in.:
  • prowadzenie i koordynowanie badań naukowych z zakresu CSR,
  • organizowanie konferencji naukowych na temat CSR i przywództwa,
  • publikowanie periodyka poświęconego problematyce CSR,
  • wspieranie przedsiębiorstw i NGO’s w kreowaniu efektywnych kampanii społecznych,
  • pośredniczenie pomiędzy biznesem i NGO’s w rozpoczęciu współpracy oraz realizowaniu projektów.
17 kwietnia 2009 podczas wizyty na UMK Lech Wałęsa - były prezydent RP, doktor honoris causa naszej Uczelni (1990) - podpisał akt objęcia Centrum honorowym patronatem.
 
 
"Stanowisko biznesu w kwestiach etyki, sprawiedliwości i zaufania wyraźnie się zmienia, wskutek czego dynamicznie rozwija się koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Ta niezwykle wartościowa dla współczesnej gospodarki idea wymaga ciągłego rozwijania i upowszechniania.

(...) Przekazywanie wiedzy ekonomicznej z uwzględnieniem kwestii moralnych tworzy specyfikę działalności Wydziału, który charakteryzuje się łączeniem nauki o tym, jak tworzyć bogactwo z ponoszeniem społecznej odpowiedzialności za wszelkie działania prowadzące do ekonomicznego sukcesu."
(z Preambuły do porozumienia między Uczelniami)

Z przemówienia Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010:
 
Na styku nauki i trudnej rzeczywistości rodzą się pytania zasadnicze. Są wyzwaniem i inspiracją dla wszystkich. Kryzys ekonomiczny, jaki zaistniał na świecie zmusił do rewizji myślenia wielu uczonych i praktyków...

Dyrektorem Centrum jest prof. dr hab. Robert Karaszewski.


Cele Centrum

Działania Centrum

Dokumentacja

Badania