17 stycznia 2012
Konsultacje w sprawie dostarczania bardziej zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Komisja Europejska chce
, aby zebrać opinie i dodatkowe informacje na temat ewentualnego wprowadzenia w całej UE działań związanych ze zrównoważoną konsumpcją i produkcją. Konsultacje również będą dotyczyły Zielonych Zamówień Publicznych (GPP), Wpływu Produktów na środowisko (PEF) oraz Wpływu Organizacji na Środowisko (OEF). Konsultacje są okazją dla wszystkich zainteresowanych stron do wyrażania swoich poglądów, do przedstawienia swoich opinii na temat proponowanych wariantów.

więcej informacji dostępnych pod adresem:
http://www.csreurope.org/news.php?type=&action=show_news&news_id=4517

źródło: www.csreurope.org

<<powrót